Εικόνα 22 zoom απόσπασμα παρουσίασης ομάδας εργασίας DigiOrh 3η συνάντηση

3η Συνάντηση

H  3η συνάντηση των φορέων συνεργασίας του έργου Digi-Orch λόγω των περιορισμών λόγω COVID19 διενεργήθηκε διαδικτυακά.

Τα θέματα συζήτησης αφορούσαν:​

Συμμετείχαν όλοι οι φορείς.