ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Η ομάδα έργου αποτελείται από ένα Οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσης(ΑΠΘ), ένα φορέα Πολιτισμού (ΚΩΘ) και από δυο αξιόλογες επιχειρήσεις στο χώρο της οπτικής επικοινωνίας (Beetroot) και της συμβουλευτικής (VBC).
Το σχέδιο υλοποίησης του έργου εξασφαλίζει τη βέλτιστη ερευνητική προσφορά των εταίρων σε κάθε ενότητα εργασίας του έργου και συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του έργουν.
Ο Συντονιστής Φορέας είναι το ΑΠΘ - Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ.Πέτρο Πατιά Καθηγητή ΑΠΘ, ΤΑΤΜ.

Team.
img
PersLab-logo
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - PersLab

Το Eργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, ειναι ευρέως γνωστό για τις ερευνητικές του δραστηριότητες στους τομείς της φωτογραμμετρίας, τηλεπισκόπησης, υπολογιστικής όρασης, βάσεων δεδομένων, τρισδιάστατης μοντελοποίησης και σαρωτών Laser στα πεδία της πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχαιολογίας. Τα 10 τελευταία χρόνια το εργαστήριο συμμετείχε σε περισσότερα από 80 ερευνητικά προγράμματα στους παραπάνω τομείς έρευνας, με συνολικό ύψος χρηματοδότησης περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ  και 70 και πλέον δημοσιεύσεις των μελών του εργαστήριου σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και περιοδικά κατά τα τελευταία 5 χρόνια, αποτελούν ένα δείκτη της καλής ποιότητας των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων. Εξοπλισμός εργαστηρίου: 10 σταθμοί εργασίας, φωτογραφικές μηχανές, εξειδικευμένα λογισμικά, σαρωτές Laser Scanner, UAV, MMS, δέκτες GNNS, NAS.

KRATIKOODEIO_LOGO_200
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - ΚΩΘ

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης έχει έντονη εκπαιδευτική-καλλιτεχνική δραστηριότητα και πλούσιο κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο από την ίδρυσή του, το 1914, έως σήμερα. Με το έργο αυτό το ΚΩΘ υποστηρίζει και παρουσιάζει μέσω των δράσεων και εκδηλώσεών του σημαντικά τμήματα του μουσικού πολιτισμού από τη μουσική μπαρόκ ως τις πρωτοποριακές συνθέσεις του 21ου αιώνα. Επιπλέον, το φάσμα των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει και ένα ευρύτερο πλαίσιο μουσικών ειδών, όπως παραστάσεις όπερας, συναυλίες βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής, όσο και διαφορετικά είδη που δεν εντάσσονται στην «κλασική» μουσική αλλά αποτελούν κομμάτι της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας (αστικολαϊκή μουσική και τραγούδι, παραδοσιακή ιαπωνική μουσική με Σακουχάτσι, κ.ά.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΚΩΘ παράλληλα αναπτύσσει ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα, εξειδικευμένα για κάθε σχολική βαθμίδα ( Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).
Logo Beetroot
Beetroot

Η Beetroot Design Group είναι ένα πολυβραβευμένο γραφείο οπτικής επικοινωνίας και δημιουργικού σχεδιασμού. Η αποστολή της είναι να δημιουργεί και να αναπτύσσει την ταυτότητα μιας εταιρίας, υπηρεσίας ή προϊόντος και στη συνέχεια να την επικοινωνεί με τρόπους που να την καθιστούν μοναδική, αναγνωρίσιμη και να την καθιερώνουν στο διεθνές στερέωμα. Το έργο της είναι χαρακτηριστικό για το πολυσυλλεκτικό και ανομοιογενές του ύφος εφόσον κάθε εφαρμογή είναι μοναδική, αυθεντική και σχεδιάζεται στα πλαίσια της εκάστοτε συνεργασίας. Ανάμεσα στους πελάτες της συγκαταλέγονται μερικές από τις πλέον αναγνωρίσιμες εταιρίες, υπηρεσίες και προϊόντα διεθνώς: Municipality of Thessaloniki, Greek Ministry of Tourism & Culture, National Bank of Greece, Seven Group, Corbis, Thessaloniki Concert Hall, Thessaloniki Film Festival, Thessaloniki Museum of Contemporary Art, Thessaloniki Museum of Photography, Byzantine museum κ.ά.

Λογότυπο Vision Bussiness Consultants
Vision Bussiness Consultants

Η VBC είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη τεχνολογική επιχείρηση, η οποία έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με ένα δίκτυο ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων, μεγάλων βιομηχανιών, καθώς και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Η εταιρεία υποστηρίζει ενεργά τη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών και βιομηχανικών φορέων για την περαιτέρω ανάπτυξη και διάδοση της έρευνας, από τη σύλληψη ιδεών, ανάπτυξη και υλοποίηση συστημάτων, μέχρι την πιλοτική δοκιμή & αξιολόγηση βιομηχανικών πρωτοτύπων, εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η VBC ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εφαρμοσμένη έρευνα, το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων, τη βελτιστοποίηση διαδικασιών, τη στήριξη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς και τη διαχείριση της καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνολογίας.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2005 στην Αθήνα, εστιάζοντας αρχικά στην παροχή τεχνολογικής υποστήριξης σε μικρομεσαίες και βιομηχανικές επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς εφαρμογών. Έχει περαιτέρω επεκτείνει τις δραστηριότητές της, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων στα προγράμματα Ε&ΤΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς για την αξιολόγηση και επιθεώρηση έργων, καθώς και συμβουλών για την εκμετάλλευση και τη στρατηγική καινοτομίας. Επιπλέον, έχει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση της καινοτομίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων και σχεδίων για την προσέλκυση κεφαλαίων και την υλοποίηση πρωτοποριακών ιδεών. Η ομάδα της VBC αποτελείται από μέλη με συμπληρωματικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, όπως επιστήμονες, μηχανικούς και τεχνικούς με εκτεταμένη εργασιακή εμπειρία στη χρήση τεχνολογιών αιχμής, όπως τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση, ρομποτική, ανάπτυξη & βελτιστοποίηση νέων μοντέλων και αλγορίθμων, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, βιομηχανικούς αυτοματισμούς, καθώς και ηλεκτρονική μάθηση και εκπαίδευση.
Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη στην κατάρτιση τεχνο-οικονομικών μελετών για την αξιολόγηση και ανάλυση δυναμικών επιχειρησιακών σχεδίων, με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αποκαλύπτοντας κατά τρόπο αντικειμενικό και ορθολογικό τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους, τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από αυτά, καθώς και τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους και τις προοπτικές επιτυχίας τους. Επιπλέον, συνεργάζεται με εξειδικευμένους φορείς για την αποτίμηση και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας σε ΜΜΕ και άλλους οργανισμούς.