Εικόνα zoom απόσπασμα ομάδας εργασίας DigiOrh

3rd Meeting

T  he third meeting of Digi-Orch partners, were held online due to COVID 19 restrictions.

The topics of discussion were:

All partners were participated.