Σχετικά

Home / Σχετικά
img

Περιγραφή Έργου

Το κοινό μιας συναυλίας ή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, πέρα από τη συνήθη απόλαυση της μουσικής, εμπλουτίζει αυτή του την εμπειρία με μέσα και δυνατότητες που αξιοποιούν ένα απλό εύχρηστο εργαλείο, όπως το smartphone.
Έτσι γεφυρώνεται η καθημερινότητά του με την ιδιότυπη εμπειρία μιας συναυλίας ή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, μέσα από μια διαδικασία που έχει στοιχεία διαδραστικότητας, εξάπτει την περιέργεια, αιφνιδιάζει ευχάριστα και αξιοποιεί γνωστές καθημερινές πρακτικές της ψηφιακής τεχνολογίας.
Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει και να λειτουργήσει σε πραγματικές συνθήκες ένα καινοτόμο σύστημα, που θα επιτρέπει την οπτικοποίηση πληροφοριών τόσο των έντυπων προγραμμάτων που αφορούν τις συναυλίες όσο και των εντύπων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΩΘ με την βοήθεια έξυπνων κινητών συσκευών (smartphones).
Μέσα από την οθόνη της συσκευής ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να οπτικοποιήσει περισσότερες πληροφορίες από αυτές που περιλαμβάνει το κείμενο των εντύπων "υπερθέτοντας" φωτογραφίες, στατικές/κινούμενες εικόνες, video και αρχεία ήχου πάνω στο έντυπο.

Καινοτομία

Το προτεινόμενο έργο είναι καινοτόμο και ιδιαίτερα πρωτότυπο για τους οργανισμούς που υπηρετούν την καλλιτεχνική εκπαίδευση και τις παραστατικές τέχνες στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών που δεν απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες και έχουν εντυπωσιακό αποτέλεσμα εκτιμάται ότι το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό για χρήστες κι ανταγωνιστές.
Δίνει την δυνατότητα στο ΚΩΘ να επικοινωνήσει με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό με το κοινό του, τόσο πριν όσο και μετά την συμμετοχή του στις συναυλίες, στα σεμινάρια και στα εκπαιδευτικά προγράμματά του.
Η επικοινωνία αυτή είναι αμφίδρομη και δυναμική, διότι δίνεται η δυνατότητα στο ίδιο το κοινό να στείλει ανατροφοδότηση με την άποψή του στο ΚΩΘ, καθώς μέσω του συστήματος μπορεί να καταγράψει ηλεκτρονικά την άποψή του σε ένα ψηφιακό βιβλίο επισκεπτών. Επιπλέον, προβλέπεται μέσω του συστήματος το ΚΩΘ να προσεγγίσει και νεανικό κοινό, το οποίο είναι εξοικειωμένο με τέτοιου είδους τεχνολογίες.
Το έργο προβλέπεται να έχει μεγάλη διείσδυση στο δυνητικό κοινό των πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων του ΚΩΘ και να καταστεί ελκυστικό ως ένα ιδιαίτερο application για τους χρήστες tablets και smartphones. Στους χώρους μάλιστα της πρωτοβάθμιας και ιδίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί πολυπληθές αγοραστικό κοινό, αφού το έργο θα γίνει γνωστό τόσο από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΩΘ όσο και ως εργαλείο για το μάθημα της μουσικής.
Το σύστημα έχει χαμηλό κόστος, ώστε να είναι δυνατή η μαζική παραγωγή και διάθεση του. Η επιστημονική, ερευνητική, καλλιτεχνική και επιχειρησιακή δυναμική των εταίρων του έργου εγγυάται αφενός την υλοποίηση και επιτυχημένη λειτουργία του, και αφετέρου την εμπορική αξιοποίησή του.
Συνδυαστικά με τα ποιοτικά σχέδια διάχυσης των αποτελεσμάτων που ενσωματώνονται στη πρόταση, θα επιτραπεί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας λόγω της υλοποίησης, συντήρησης και ανανέωσης του συστήματος.

Αντικείμενο

Έως τώρα τα προγράμματα του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (ΚΩΘ), τόσο για τις συναυλίες, όσο και για τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, είναι σε έντυπη μορφή και παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τα έργα, τους δημιουργούς τους, τους εκτελεστές, τον χρόνο και τον τόπο της συναυλίας.
Η έκταση που διατίθεται στο έντυπο για πληροφορίες είναι συγκεκριμένη, προκειμένου να μην οδηγεί τους χρήστες σε γνωστική υπερφόρτωση, και η παρουσίασή τους είναι στατική.
Τα κείμενα είναι μικρά σε έκταση, με απλό περιεχόμενο, χωρίς αλληλοεπιδρώντα στοιχεία, και -σε ορισμένες περιπτώσεις- εμπεριέχουν μουσικές ορολογίες, τις οποίες πολλοί από τους επισκέπτες δεν είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσουν.
Το προτεινόμενο έργο αφορά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη “έξυπνων” εντύπων προγραμμάτων συναυλιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΚΩΘ, καθώς και την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος που θα οπτικοποιεί τις πληροφορίες αυτές με την βοήθεια έξυπνων κινητών συσκευών (smartphones).

Στόχοι

  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση ενός συστήματος για φορητές συσκευές/τηλέφωνα, που θα παρέχει διεύρυνση της εμπειρίας της επίσκεψης σε συναυλίες της ΚΩΘ και στα εκπαιδευτικά της προγράμματα.
    Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα προσφέρει μια ελκυστική και πληρέστερη εικόνα στον επισκέπτη για τις συναυλίες της ΚΩΘ, προσωποποιημένη διαδραστική ανάκτηση πληροφοριών μέσω έξυπνων κινητών συσκευών, καθώς και ένα σημαντικό εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής προώθησης και προβολής της.
    Το σύστημα θα ενσωματώνει τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας και βάσεων δεδομένων.
  • Χρήση και ενσωμάτωση αλγορίθμων επαυξημένης πραγματικότητας σε φορητές συσκευές. Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε πληροφορίες για το πλαίσιο αναφοράς (context) των συναυλιών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΚΩΘ μέσα από ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, συνδυάζοντας τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων, που θα παρουσιάζονται στην συσκευή του έξυπνου κινητού τηλεφώνου σε πραγματικό χρόνο και θα προβάλλονται στην κινητή συσκευή με υπέρθεση των ψηφιακών πληροφοριών στο πρόγραμμα.
  • Βελτίωση της αλληλεπίδρασης των επισκεπτών με την ΚΩΘ, καθώς -επιπλέον, μέσω του συστήματος- θα μπορούν να αποστείλουν σχόλια σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο επισκεπτών.
  • Διεξοδική δοκιμή, αξιολόγηση, εφαρμογή και επιδεικτική εγκατάσταση του συστήματος σε συναυλίες και εκπαιδευτικά προγράμματα της ΚΩΘ. Το σύστημα θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί σε συναυλίες και σε εκπαιδευτικά προγράμματα της ΚΩΘ.
  • Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του συστήματος, που θα αναπτυχθεί.
Σταδια

Yλοποιηση

Φάσεις υλοποίησης
του έργου

Διαβαστε Περισσοτερα

Ανάπτυξη
Συστήματος

που περιλαμβάνει την ανάλυση των αναγκών των χρηστών, προσδιορισμός τεχνικών προδιαγραφών, σχεδιασμός συστήματος, την πειραματική ανάπτυξη του συστήματος και την πιλοτική εφαρμογή του τελικού πρωτοτύπου

Συλλογή
Δεδομένων

ψηφιακού περιεχομένου, ψηφιοποίηση και επεξεργασία των δεδομένων.

Διάχυση
Αποτελεσμάτων

δημοσιοποίηση σε επιστημονικά συνέδρια, ιστοχώρους και κοινωνικά δίκτυα και την εμπορική εκμετάλλευση του τελικού συστήματος.