Σχετικά

Home / Σχετικά

Αντικείμενο

Έως τώρα τα προγράμματα του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (ΚΩΘ), τόσο για τις συναυλίες, όσο και για τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, είναι σε έντυπη μορφή και παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τα έργα, τους δημιουργούς τους, τους εκτελεστές, τον χρόνο και τον τόπο της συναυλίας.
Η έκταση που διατίθεται στο έντυπο για πληροφορίες είναι συγκεκριμένη, προκειμένου να μην οδηγεί τους χρήστες σε γνωστική υπερφόρτωση, και η παρουσίασή τους είναι στατική.
Τα κείμενα είναι μικρά σε έκταση, με απλό περιεχόμενο, χωρίς αλληλοεπιδρώντα στοιχεία, και -σε ορισμένες περιπτώσεις- εμπεριέχουν μουσικές ορολογίες, τις οποίες πολλοί από τους επισκέπτες δεν είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσουν.
Το προτεινόμενο έργο αφορά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη “έξυπνων” εντύπων προγραμμάτων συναυλιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΚΩΘ, καθώς και την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος που θα οπτικοποιεί τις πληροφορίες αυτές με την βοήθεια έξυπνων κινητών συσκευών (smartphones).

Στόχοι

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση ενός συστήματος για φορητές συσκευές/τηλέφωνα, που θα παρέχει διεύρυνση της εμπειρίας της επίσκεψης σε συναυλίες της ΚΩΘ και στα εκπαιδευτικά της προγράμματα.
  Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα προσφέρει μια ελκυστική και πληρέστερη εικόνα στον επισκέπτη για τις συναυλίες της ΚΩΘ, προσωποποιημένη διαδραστική ανάκτηση πληροφοριών μέσω έξυπνων κινητών συσκευών, καθώς και ένα σημαντικό εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής προώθησης και προβολής της.
  Το σύστημα θα ενσωματώνει τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας και βάσεων δεδομένων.
  • Χρήση και ενσωμάτωση αλγορίθμων επαυξημένης πραγματικότητας σε φορητές συσκευές. Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε πληροφορίες για το πλαίσιο αναφοράς (context) των συναυλιών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΚΩΘ μέσα από ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, συνδυάζοντας τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων, που θα παρουσιάζονται στην συσκευή του έξυπνου κινητού τηλεφώνου σε πραγματικό χρόνο και θα προβάλλονται στην κινητή συσκευή με υπέρθεση των ψηφιακών πληροφοριών στο πρόγραμμα.
  • Βελτίωση της αλληλεπίδρασης των επισκεπτών με την ΚΩΘ, καθώς -επιπλέον, μέσω του συστήματος- θα μπορούν να αποστείλουν σχόλια σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο επισκεπτών.
  • Διεξοδική δοκιμή, αξιολόγηση, εφαρμογή και επιδεικτική εγκατάσταση του συστήματος σε συναυλίες και εκπαιδευτικά προγράμματα της ΚΩΘ. Το σύστημα θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί σε συναυλίες και σε εκπαιδευτικά προγράμματα της ΚΩΘ.
  • Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του συστήματος, που θα αναπτυχθεί.
  Σταδια υλοποιησης

  Φασεις

  About.

  Φάσεις υλοποίησης
  του έργου

  Διαβαστε Περισσοτερα
  Ανάπτυξη
  Συστήματος

  ανάλυσης αναγκών χρηστών, τεχνικών προδιαγραφών, σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή.

  Συλλογή
  Δεδομένων

  ψηφιακού περιεχομένου, ψηφιοποίηση και επεξεργασία των δεδομένων.

  Διάχυση
  Αποτελεσμάτων

  δημοσιοποίηση σε επιστημονικά συνέδρια, ιστοχώρους και κοινωνικά δίκτυα.

  Logo DigiOrch

  Υπεύθυνος Έργου : Πέτρος Πατιάς, Καθηγητής ΑΠΘ

  Επικοινωνία : patias@auth.gr , (+30) 2310 99 6116

  Χρηματοδότηση : ΓΓΕΤ, Κωδ.Έργου Τ6ΥΒΠ-00416

  Διάρκεια : 36 Μήνες

  Έναρξη : 28 Φερβουαρίου 2020

  ομαδα εργου

  img