Εικόνα 1 skype απόσπασμα ομάδας εργασίας DigiOrh 1η συνάντηση

1η Συνάντηση

Η  1η συνάντηση των μελών του έργου  Digi-Orch   υλοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω των περιορισμών COVID19.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

Συμμετείχαν όλοι οι φορείς