Εικόνα 1 skype απόσπασμα ομάδας εργασίας DigiOrh 2η συνάντηση

2η Συνάντηση

Η  2η δευτερη συνάντηση των φορέων συνεργασίας του έργου Digi-Orch λόγω των περιορισμών λόγω COVID19 διενεργήθηκε διαδικτυακά.

 

Τα θέματα συζήτησης αφορούσαν:

Συμμετείχαν όλοι οι φορείς.