Ενημερωτικό ΥλικόΔημοσιευσεις

Το σχετικό υλικό από τις δραστηριότητες διάχυσης και δημοσιότητας του έργου και των αποτελεσμάτων του.
Newsletters - Publications - Concerts

Portfolio
All concerts newsletters publications
Logo DigiOrch

Υπεύθυνος Έργου : Πέτρος Πατιάς, Καθηγητής ΑΠΘ

Επικοινωνία : patias@auth.gr , (+30) 2310 99 6116

Χρηματοδότηση : ΓΓΕΤ, Κωδ.Έργου Τ6ΥΒΠ-00416

Διάρκεια : 36 Μήνες

Έναρξη : 28 Φεβρουαρίου 2020

ομαδα εργου

img