Εικόνα skype απόσπασμα ομάδας εργασίας DigiOrh

1st Meeting

he first meeting of  Digi-Orch  project was held online due to COVID19 restrictions.

The topics of discussion were about:

Συμμετείχαν όλοι οι φορείς