Εικόνα Πρόσκλησης της Ημερίδας SmartEye 2022

Παρουσίαση DigiOrch στην Ημερίδα SmartEye

Π αρουσίαση του έργου DigiOrch από τον Επ.Υπεύθυνο του  Καθ.Πέτρο Πατιά, ΤΑΤΜ ΑΠΘ, στην Ημερίδα του προγράμματος  “SmartEye – Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διάχυση της αρχαιολογικής πληροφορίας”  που διεξήχθει στη Θεσσαλονίκη ΚΕ.ΔΕ.Α ΕΛΚΕ ΑΠΘ και υβριδικά, στις 7 Ιουλίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα SmartEye στην ιστοσελίδα:

http://www.smarteye.gr/

 

Smart Eye Πρόγραμμα - Ημερίδα Ενημέρωσης